รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- V -

 1. Venus: the Japanese journal of malacology [ISSN 0042-3580]
  v.43-56, 1984-97//
 2. Virchows Archive
  v.344-380, 1968-78//
 3. Virology [ISSN 0042-6822]
  v.1-155, 1955-86;
  v.174-199, 1990-94;
  v.206-265, 1995-99//