ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิทวัส ดาราทิพย์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข