ภาพข่าวและกิจกรรม

ธันวาคม 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress ระยะที่ 2
ภาพกิจกรรม
ทาง Zoom Meeting
อบรมออนไลน์ Full Text Access tools: Unpaywall & Kopernio
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
ทาง Zoom Meeting
บุคลากรงานสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ถ่ายทำและบันทึกคลิปวีดิโอ โครงการ Digital KM Masterclass มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

พฤศจิกายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
อบรมออนไลน์ การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Canva
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
อบรมออนไลน์ การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank : SJR
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

ตุลาคม 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 27
ภาพกิจกรรม
ในรูปแบบ Hybrid
ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
อบรมออนไลน์ "การสร้างงานนำเสนอและวิดีโอด้วย Canva"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

กันยายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”ร้อยรัก ใจผูกพัน 13 บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
อบรมออนไลน์ "การใช้งาน EndNote : Library Creation & Data Entry"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมออนไลน์ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ภาพกิจกรรม
ทาง Zoom Meeting
อบรมออนไลน์ "การออกแบบอินโฟกราฟิกด้วย Canva"
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

มิถุนายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
Dimensions : Re-imagining discovery and access to research
ภาพกิจกรรม
ทาง WebEx Meeting

 

เมษายน 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนวัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

มีนาคม 2564

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
P114