ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2564)

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”ร้อยรัก ใจผูกพัน 13 บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ร้อยรัก ใจผูกพัน 13 บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีบุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เกษียณอายุงานสองท่าน คือ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และ อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ โดยมีบุคลากรงาานสารสนเทศฯ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมแสดงความรักและผูกพันแก่บุคลากรทั้งสองท่านในบรรยากาศที่อบอุ่น . การจัดงาน ร้อยรัก ใจผูกพัน 13 บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน แบ่งเป็นสองส่วน ในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์และช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาจิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมกันแสดงความรักความผูกพันต่อบุคลากรผู้เกษียณอายุงาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทาง WebEx Meeting