ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2552

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสฉลองวันขึ้นปีใหม่ ของหน่วยงาน
13.00-14.30 น.
ร้านแกงป่าราชวัตร
บริจาคหนังสือให้มูลนิธิความหวังของชาวไทย และ โรงเรียนบ้านนายาง ต.ภูกระดึง จ.เลย
-
ห้อง P102
การประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552
13.00-16.30 น.
ห้อง K102
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 14 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
-
ร.ร. ศาลายาพาวิลเลียน
บรรยายในงานเสวนาเรื่อง Real Social Network Implementation in Thailand จัดโดย ภาควิชา Business Information Systems คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 13.00-16.00
SCIT Center, ABAC
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ร่วมการประชุม 5th QS-APPLE (QS Asia Pacific Professional Leaders in Education) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย -
ประเทศมาเลเซีย
ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือบริจาคให้แก่บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนพานิช -
ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
บรรยาย "web 2.0 และ social networking กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์" ในงานสัมมนา "Information Center for Public Relations" จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหิดล 13.00-15.00 น.
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
บรรยายและฝึกอบรม "Learning Resources" ให้แก่อาจารย์แพทย์จาก Kunming Medical University จำนวน 20 คน 9.00-11.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 30 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
ผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 16.30-17.00 น.
ห้องสมุด
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือสตางค์ มงคลสุข บริจาควารสารต่างประเทศ ให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 10.00-10.30 น.
ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 2 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 เบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของห้องสมุด (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสของเดือน พ.ย.) 9.30-11.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 10 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร การใช้ KM, Wiki, Blog 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (21 ต.ค. 2501) 10.00-20.30 น.
K102, L01
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 80 คน) 13.00-16.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
Lecture on "Fast Track to Scientific Databases" for the 1st NRCT-IFS-IRD Workshop on Research Methodology and Scientific Proposal in Natural Products, Food Science, and Nutrition 10.30-12.30 น.
โรงแรม Grand Tower Inn Hotel
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 80 คน) 13.00-16.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล 10.00 น.
ลานหน้าตึก K
หัวหน้างานสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) 10.00-14.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคารวะ-อำลา-อาลัยผู้เกษียณอายุงาน ผู้เกษียณอายุงานก่อนกำหนด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 13.30-18.00 น.
หน้า L01
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธี "9 ในดวงใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9.09 น.) 9.09 น.
ลานหน้าตึก K
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
งานตรวจสอบภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประจำปีงบประมาณ 2552) 9.00-16.30 น. K527, ห้องสมุด
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม PowerPoint " รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" (English Version)" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
Open House 2009 งานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 8.30-16.30 น. ห้องสมุด
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 28 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop " รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 9.00 น. หน้าตึก K
งาน LibCamp#2 โครงการ สัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หัวข้อ 'บรรณารักษ์กับบล็อกเพื่อการพัฒนาห้องสมุด : Library Blogger" 13.00-17.00 ห้อง P113
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ณ ตะนาวศรีรีสอร์ท อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ปราณบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร 9.00 น. หน้าตึก K
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 14 คน เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ที่จังหวัดพิษณุโลก - จ. พิษณุโลก
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 11.30 น. ห้อง K634
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ชุดวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-16.30 น. ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 17 คน ร่วมกิจกรรม "การปลูกฝังความภักดีและภูมิใจในความเป็นมหิดล" โดยการประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เทิดพระนามมหิดล" 13.00-15.00 น. ห้อง L01
งานพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 10.00-13.00 น. ห้อง K102
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.ดร. ทัสซูจิ เซกิ (Professor Dr. Tatsuji Seki) ในโอกาสรับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551 11.30-13.00 น. MU-OU:CRC
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 27 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 2
การทำ Exit Interview (ถ่ายทอดงานและเก็บความรู้จากผู้ที่ออกจากองค์กร) 13.30-16.30 น. P114
Mini-Bookfair in Stang Mongkolsuk Library 2009 9.00-16.00 น. ห้องสมุดชั้น 2
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343 : Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 58 คน 13.30-14.30 น. P114
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder, ScienceDirect, Scopus เพื่อสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์ ให้แก่ นศ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ จำนวน 30 คน 9.00-11.00 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณะสงฆ์จากโรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เดินทางมารับหนังสือบริจาค จากศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 12.00-13.00 น. P102
ร่วมอภิปราย Panel Discussion : "New Life in Faculty of Science" ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 13.50-14.40 น. K102
อบรม โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 12.00-13.00 น. P114
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 26 13.30-16.30 น. P114
บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร กาารบริการ และงานเทคนิคของห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 8.30-11.00 น. ห้องสมุด
บรรยายเรื่อง "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" ให้แก่นักศึกษา ป.โท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ และนำศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 13.30-15.30 น. P114
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จำนวน 10 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการสารนิเทศของห้องสมุด 13.00-16.00 น. ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดินทางมารับหนังสือบริจาค จากศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 12.00-13.00 น. P102
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ 9.00-12.00 น. ห้องสมุด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ทำงานตามโครงการบริการสังคม ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 8.00-16.30 น. P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ได้รับเชิญไปบรรยาย เรื่อง "การนำการจัดการความรู้มาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศ" ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9.15-12.00 น. นครราชสีมา
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 7.00-10.00 น. K102
ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ เรื่อง "ภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Computer threat in everyday used)" ให้แก่ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 13.30-15.30 น. ศิริราช
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 8.30-16.00 น. ห้องประชุม N101
การบรรยายเรื่อง E-Databases for Your Research : "Feature Update 2009" เพื่อ Update เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบค้นฐานข้อมูล CAS SciFinder on Web, TURN IT IN และแนะนำฐานข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ 13.30-16.00 น. P114
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 15.00-15.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
บุคลากรและคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานด้าน การจัดการความรู้ในองค์กร 13.00-16.00 น. ห้องสมุด
รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง นำนักเรียนโครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการ ของ สสวท. เยี่ยมชมห้องสมุด - ห้องสมุด
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ของห้องสมุด 9.00-12.00 น. ห้องสมุด
หัวหน้างานสารสนเทศฯ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทบริการ 15.30-16.30 น. โรงแรมรอยัลริเวอร์
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม และรับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 13.30-17.00 น. -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
สัมมนาเรื่อง "เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : ปัจจุบันและอนาคต" สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บรรยายเรื่อง "ทฤษฎี Long Tail กับห้องสมุดในยุค web 2.0" ในการสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิตอล" จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง ม.หอการค้าไทย 13.00-14.30 น. ม.หอการค้าฯ
6 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
5 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
4 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
3 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
2-6 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4" และพิธีเปิด
ช่วงเสวนานักเขียน
พิธีเปิด / ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในโครงการเทศน์มหาชาติ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-16.30 น. ใต้ตึกกลม

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ ของบุคลากรและครอบครัว ที่ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.สมุทรสงคราม และอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อ. บางแพ จ.ราชบุรี

- จ.สมุทรสงคราม
จ.ราชบุรี
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสำรวจและสัมภาษณ์งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-15.00 น. ห้อง P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง