ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2552

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสฉลองวันขึ้นปีใหม่ ของหน่วยงาน
13.00-14.30 น.
ร้านแกงป่าราชวัตร
บริจาคหนังสือให้มูลนิธิความหวังของชาวไทย และ โรงเรียนบ้านนายาง ต.ภูกระดึง จ.เลย
-
ห้อง P102
การประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552
13.00-16.30 น.
ห้อง K102
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 14 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
-
ร.ร. ศาลายาพาวิลเลียน
บรรยายในงานเสวนาเรื่อง Real Social Network Implementation in Thailand จัดโดย ภาควิชา Business Information Systems คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 13.00-16.00
SCIT Center, ABAC
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ร่วมการประชุม 5th QS-APPLE (QS Asia Pacific Professional Leaders in Education) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย -
ประเทศมาเลเซีย
ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือบริจาคให้แก่บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนพานิช -
ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
บรรยาย "web 2.0 และ social networking กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์" ในงานสัมมนา "Information Center for Public Relations" จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหิดล 13.00-15.00 น.
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
บรรยายและฝึกอบรม "Learning Resources" ให้แก่อาจารย์แพทย์จาก Kunming Medical University จำนวน 20 คน 9.00-11.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 30 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
ผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 16.30-17.00 น.
ห้องสมุด
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือสตางค์ มงคลสุข บริจาควารสารต่างประเทศ ให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 10.00-10.30 น.
ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 2 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 เบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของห้องสมุด (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสของเดือน พ.ย.) 9.30-11.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 10 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร การใช้ KM, Wiki, Blog 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (21 ต.ค. 2501) 10.00-20.30 น.
K102, L01
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 80 คน) 13.00-16.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
Lecture on "Fast Track to Scientific Databases" for the 1st NRCT-IFS-IRD Workshop on Research Methodology and Scientific Proposal in Natural Products, Food Science, and Nutrition 10.30-12.30 น.
โรงแรม Grand Tower Inn Hotel
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 80 คน) 13.00-16.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล 10.00 น.
ลานหน้าตึก K
หัวหน้างานสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) 10.00-14.00 น.
โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคารวะ-อำลา-อาลัยผู้เกษียณอายุงาน ผู้เกษียณอายุงานก่อนกำหนด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 13.30-18.00 น.
หน้า L01
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธี "9 ในดวงใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9.09 น.) 9.09 น.
ลานหน้าตึก K
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
งานตรวจสอบภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประจำปีงบประมาณ 2552) 9.00-16.30 น. K527, ห้องสมุด
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม PowerPoint " รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" (English Version)" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
Open House 2009 งานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 8.30-16.30 น. ห้องสมุด
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 28 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop " รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 9.00 น. หน้าตึก K
งาน LibCamp#2 โครงการ สัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หัวข้อ 'บรรณารักษ์กับบล็อกเพื่อการพัฒนาห้องสมุด : Library Blogger" 13.00-17.00 ห้อง P113
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ ณ ตะนาวศรีรีสอร์ท อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ - ปราณบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร 9.00 น. หน้าตึก K
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 14 คน เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ที่จังหวัดพิษณุโลก - จ. พิษณุโลก
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 11.30 น. ห้อง K634
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ชุดวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-16.30 น. ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 17 คน ร่วมกิจกรรม "การปลูกฝังความภักดีและภูมิใจในความเป็นมหิดล" โดยการประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เทิดพระนามมหิดล" 13.00-15.00 น. ห้อง L01
งานพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 10.00-13.00 น. ห้อง K102
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.ดร. ทัสซูจิ เซกิ (Professor Dr. Tatsuji Seki) ในโอกาสรับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551 11.30-13.00 น. MU-OU:CRC
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม "เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 27 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท 13.30-16.30 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 2
การทำ Exit Interview (ถ่ายทอดงานและเก็บความรู้จากผู้ที่ออกจากองค์กร) 13.30-16.30 น. P114
Mini-Bookfair in Stang Mongkolsuk Library 2009 9.00-16.00 น. ห้องสมุดชั้น 2
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน SCBT343 : Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 58 คน 13.30-14.30 น. P114
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder, ScienceDirect, Scopus เพื่อสืบค้นวารสารวิทยาศาสตร์ ให้แก่ นศ. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ จำนวน 30 คน 9.00-11.00 น. P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณะสงฆ์จากโรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เดินทางมารับหนังสือบริจาค จากศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 12.00-13.00 น. P102
ร่วมอภิปราย Panel Discussion : "New Life in Faculty of Science" ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 13.50-14.40 น. K102
อบรม โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 12.00-13.00 น. P114
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 26 13.30-16.30 น. P114
บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร กาารบริการ และงานเทคนิคของห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 8.30-11.00 น. ห้องสมุด
บรรยายเรื่อง "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" ให้แก่นักศึกษา ป.โท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ และนำศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 13.30-15.30 น. P114
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จำนวน 10 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านบริการสารนิเทศของห้องสมุด 13.00-16.00 น. ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดินทางมารับหนังสือบริจาค จากศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 12.00-13.00 น. P102
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ 9.00-12.00 น. ห้องสมุด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ทำงานตามโครงการบริการสังคม ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 8.00-16.30 น. P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ได้รับเชิญไปบรรยาย เรื่อง "การนำการจัดการความรู้มาใช้ในสถาบันบริการสารสนเทศ" ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9.15-12.00 น. นครราชสีมา
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 7.00-10.00 น. K102
ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ เรื่อง "ภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Computer threat in everyday used)" ให้แก่ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 13.30-15.30 น. ศิริราช
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 8.30-16.00 น. ห้องประชุม N101
การบรรยายเรื่อง E-Databases for Your Research : "Feature Update 2009" เพื่อ Update เทคนิคใหม่ๆ ในการสืบค้นฐานข้อมูล CAS SciFinder on Web, TURN IT IN และแนะนำฐานข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ 13.30-16.00 น. P114
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 15.00-15.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
บุคลากรและคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานด้าน การจัดการความรู้ในองค์กร 13.00-16.00 น. ห้องสมุด
รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง นำนักเรียนโครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการ ของ สสวท. เยี่ยมชมห้องสมุด - ห้องสมุด
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ของห้องสมุด 9.00-12.00 น. ห้องสมุด
หัวหน้างานสารสนเทศฯ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทบริการ 15.30-16.30 น. โรงแรมรอยัลริเวอร์
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม และรับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 13.30-17.00 น. -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 3) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) 13.30-16.30 น. ห้อง P114
สัมมนาเรื่อง "เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : ปัจจุบันและอนาคต" สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บรรยายเรื่อง "ทฤษฎี Long Tail กับห้องสมุดในยุค web 2.0" ในการสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิตอล" จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง ม.หอการค้าไทย 13.00-14.30 น. ม.หอการค้าฯ
6 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
5 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
4 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
3 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4"
ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม
2-6 ก.พ. 52
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4" และพิธีเปิด
ช่วงเสวนานักเขียน
พิธีเปิด / ภาพบรรยากาศ 1 / ภาพบรรยากาศ 2 / ภาพบรรยากาศ 3
9.00-18.00 น. รอบตึกกลม

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในโครงการเทศน์มหาชาติ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-16.30 น. ใต้ตึกกลม

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ ของบุคลากรและครอบครัว ที่ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.สมุทรสงคราม และอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อ. บางแพ จ.ราชบุรี

- จ.สมุทรสงคราม
จ.ราชบุรี
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสำรวจและสัมภาษณ์งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-15.00 น. ห้อง P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546