ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2552)

Mini-Bookfair in Stang Mongkolsuk Library 2009
การออกร้านของ 6 ร้านหนังสือชื่อดัง 1) BookNet 2) Chula Book (ศูนย์หนังสือจุฬา) 3) Advanced Media Supplies
4) KNS Bookhouse (คุ้มหนังสือ) 5) Worldwide Medical Chest 6) Inthanon Publishing Group
เชิญชวนให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกหนังสือ และแนะนำการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ บริเวณลานห้องสมุด ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์