ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2552)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม
และรับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น. ทีมผู้บริหารคณะฯ มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ของงานสารสนเทศฯ
เพื่อนำตั้งแสดงไว้ภายในบริเวณหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 2 ของห้องสมุด

รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล