ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2552)

หัวหน้างานสารสนเทศฯ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 ประเภทบริการ
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ