ภาพข่าวและกิจกรรม

ธันวาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
อบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
อบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "สร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษามือในการสื่อสารเพื่อบริการห้องสมุดที่เท่าเทียม"
ภาพกิจกรรม
ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2566 ฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
อบรมในหัวข้อ Fast track to Scientific databases
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114

พฤศจิกายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ WebEx
อบรมในหัวข้อ Fast track to Scientific databases
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
อบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Photoshop"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ WebEx

ตุลาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน จังหวัดพิจิตร
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
จัดอบรม หัวข้อ "Full Text Access Tools: The 2nd Unpaywall & EndNote Click" (Training in English)
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 64 ปี
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
จัดอบรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "ออกแบบโปสเตอร์งานวิจัยด้วย Canva"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114 และออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือแก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
จัดอบรม ในหัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์
จัดอบรม ในหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล Scival ให้แก่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กันยายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
งานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
กิจกรรม ในหัวข้อ "The 2nd Training on Thesis Plagiarism Detection with Turnitin for International Students"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จากกิจกรรม "รวมพลังส่งต่อความรู้เพื่อน้อง" แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
กิจกรรม ในหัวข้อ "BMJ Open" เพื่อแนะนำและฝึกการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
อบรมการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับจัดการบรรณานุกรม และโปรแกรม Turnitin สำหรับตรวจสอบการลักลอกผลงานวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
บรรยายและฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
อบรม หัวข้อ Journal Finder & Journal Suggester
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
อบรม หัวข้อ Training on EndNote for International Students
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114

สิงหาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรม หัวข้อ Training on EndNote for International Students
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรุณามอบหนังสือตำราวิชาการ เรื่อง “Solar-Driven Water Treatment : Re-engineering and Accelerating Nature’s Water Cycle” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Academic Press ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
อบรม หัวข้อ สร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
อบรม หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล Pubmed
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 36 ปี
ภาพกิจกรรม
ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กรกฎาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
งานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

มิถุนายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพญาไท
อบรมพิเศษ การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases รุ่นที่ 4
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม
บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พฤษภาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด จากหน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำแบคทีเรีย (EBI)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
โครงการ Tablet เพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
P114
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2565 (สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML/PHP) และ ครั้งที่ 3/2565 (สำหรับผู้ใช้ Wordpress) เรื่อง “Share & Learn การจัดเตรียมความพร้อม PDPA”
ภาพกิจกรรม
P114

เมษายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
Training on EndNote for International Students
ภาพกิจกรรม
Webex Meeting
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “Share & Learn การจัดเตรียมความพร้อม PDPA” (สำหรับผู้ใช้ Wordpress)
ภาพกิจกรรม
P114
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop หัวข้อ การตกแต่งภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม
P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยใช้ Visual Studio Code
ภาพกิจกรรม
Webex Meeting
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรับวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี2565
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

มีนาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop ในหัวข้อ การตกแต่งภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม
P114
อบรมพิเศษ Open Access Series: ทำความรู้จักและเรียนรู้การใช้งาน "CORE" รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Scilit รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ ร้านสตาร์บัคส์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพกิจกรรม
ร้านสตาร์บัคส์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting

 

กุมภาพันธ์ 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมพิเศษ Open Access Series: CORE
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ นำคณะฯ จากประเทศจีน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet งานวิจัย โดยใช้ Visual Studio Code
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Scilit
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting

 

มกราคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมพิเศษ Open Access Series: ScienceOpen
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: DOAJ (Directory of Open Access Journal)
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Unpaywall & EndNote Click
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในการเปิดให้บริการ
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข