ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2564)

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์

บุคลากรสารสนเทศฯ ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล