ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2560)

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้เข้าศึกษาดูงานการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยมี ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และทีมงานงานสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับและนำชม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข