ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2560)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 59
นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล