10 อันดับหนังสือสุดแพง

       หนังสือที่มีมูลค่าการซื้อขายแพงระดับโลก ล้วนแต่เป็นหนังสือโบราณเกือบทั้งสิ้น มูลค่าของหนังสือนอกจากจะพิจารณาจาก "คุณค่า" แล้ว อายุของหนังสือก็มีส่วนสำคัญ ติดตามชมหนังสือที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในโลก

อ้างอิง

- https://www.rd.com/culture/most-expensive-books
- https://www.bookstr.com/most-expensive-books-sold-world
- https://www.catawiki.com/stories/1027-the-10-most-expensive-books-of-all-time

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<