คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใต้ร่มพระบารมี “สมเด็จพระภัทรมหาราช”

       ช่วงเวลาแห่งความทรงจำของคณะวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2501 จนถึง พ.ศ.2512 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นยุคแรกของคณะวิทยาศาสตร์ที่เริ่มวางรากฐานอันแข็งแกร่ง สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าในปัจจุบัน

- เผยแพร่ครั้งแรกในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ 58 ปี (พ.ศ.2559)

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<