หนังสือที่ระลึก

หนึ่งในร้อย: หนังสือที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

หนังสือที่ระลึก

6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์