หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > วีดิทัศน์

ประวัติและผลงาน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

               วีดิทัศน์ประวัติและผลงาน ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ในงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ในโอกาสครบรอบ 98 ปี ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ผลิตโดย : หน่วยกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข (30 สิงหาคม 2514)

                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสตางค์ มงคลสุข ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2514

ขอขอบพระคุณ : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)