ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2562

 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 17-22 มี.ค. 63 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  - 13 ก.พ. 63 เทคนิคการใช้ EndNote X9 เบื้องต้น รุ่นที่ 70
  - 20 ก.พ. 63 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 14
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 8-10 ก.พ. 63 เนื่องในวันมาฆบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 63

  งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14
  Website
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมกราคม 2563

  - 21 ม.ค. 63 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 34