ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2566

 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  4-7 พ.ค. 66 วันฉัตรมงคลและวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
  17 พ.ค. 66 วันพืชมงคล
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  - 24 พ.ค. 66 เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนเมษายน 2566
  - 19 เม.ย. 66 สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3
  - 26 เม.ย. 66 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 3
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  6 เม.ย. 66 วันจักรี
  13-17 เม.ย. 66 วันสงกรานต์
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมีนาคม 2566
  - 27 มี.ค. 66 จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1
  - 29 มี.ค. 66 The 3rd Training on Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect
 • เสวนาพิเศษ

  15 มี.ค. 66 กิจกรรม SciFinder Discovery Platform Road Show
  21 มี.ค. 66 งานเสวนาพิเศษ "Publishing OA with Wiley"
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  6 มี.ค. 66 วันมาฆบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • เสวนาพิเศษ

  1 มี.ค. 66 How to เตรียมต้นฉบับอย่างไร เพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS
 • 1-3 มี.ค. 66 กิจกรรม Bookday@Mahidol Science
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  - 8 ก.พ. 66 สร้างโลกเสมือน Metaverse ด้วย Spatial.io
  - 15 ก.พ. 66 Journal Finder & Journal Suggester รุ่นที่ 2
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  30 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2558