ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2565

 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  10-12 ธ.ค. 65วันรัฐธรรมนูญ
  30 ธ.ค.-2 ม.ค. 66วันขึ้นปีใหม่
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนธันวาคม 2565
  - 21 ธ.ค. 65 สร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio รุ่นที่ 3
  - 22 ธ.ค. 65 การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 2
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  16-18 พ.ย. 65 ห้องสมุดปิดทำการ วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  - 23 พ.ย. 65 สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Photoshop
  - 30 พ.ย. 65 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  13-15 ต.ค. 65 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
  24 ต.ค. 65 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนตุลาคม 2565
  - 12 ต.ค. 65 การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus รุ่นที่ 2
  - 19 ต.ค. 65 ออกแบบโปสเตอร์งานวิจัยด้วย Canva
  - 26 ต.ค. 65 Open Access Series: The 2nd Unpaywall & EndNote Click
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกันยายน 2565
  - 7 ก.ย. 65 Journal Finder & Journal Suggester
  - 14 ก.ย. 65 Open Access Series: BMJ Open
  - 21 ก.ย. 65 The 2nd Training on Thesis Plagiarism Detection with Turnitin for International Students
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  - 10 ส.ค. 65 การใช้งานฐานข้อมูล PubMed
  - 17 ส.ค. 65 สร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio รุ่นที่ 2
  - 24 ส.ค. 65 The 2nd Training on EndNote for International Students
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  12 ส.ค. 65 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  - 26 ก.ค. 65 ออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Canva รุ่นที่ 2
  - 27 ก.ค. 65 การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล JCR รุ่นที่ 2
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  13-17 ก.ค. 65 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษาและวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

  28-31 ก.ค. 65 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ห้องสมุดเปิดทำการ

  ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
  ปิดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  จำกัดจำนวนที่นั่งอ่าน 77 ที่นั่ง
  *Co-learning space เปิดให้บริการถึงเวลา 16:30 น.
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  - 15 มิ.ย. 65 Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases (รุ่นที่ 4)
  - 22 มิ.ย. 65 การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus
  - 29 มิ.ย. 65 ออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Canva
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  13-16 พ.ค. 65 เนื่องในวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  - 11 พ.ค. 65 Icograms: 3D Online Design #2
  - 18 พ.ค. 65 Open Access Series: OA Resources from Research Databases : 3rd
  - 25 พ.ค. 65 Training on Thesis Plagiarism Detection with Turnitin for International Students
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  4 พ.ค. 65 เนื่องในวันฉัตรมงคล
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนเมษายน 2565
  - 7 เม.ย. 2565 ออกแบบแผนที่ 3 มิติด้วย Icograms
  - 21 เม.ย. 2565 Open Access Series: DOAB
  - 28 เม.ย. 2565 Training on EndNote for International Student
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมีนาคม 2565
  - 10 มี.ค. 2565 Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases รุ่นที่ 2
  - 17 มี.ค. 2565 Open Access Series: Scilit รุ่นที่ 2
  - 24 มี.ค. 2565 Open Access Series: CORE รุ่นที่ 2
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  - 10 ก.พ. 2565 Open Access Series: Scilit
  - 17 ก.พ. 2565 Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases
  - 24 ก.พ. 2565 Open Access Series: CORE
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมกราคม 2565
  - 13 ม.ค. 2565 Open Access Series: Unpaywall & EndNote Click
  - 20 ม.ค. 2565 Open Access Series: DOAJ
  - 27 ม.ค. 2565 Open Access Series: ScienceOpen
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2558