ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2562

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  - 8 พ.ค. 62 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 32
  - 16 พ.ค. 62 อบรมเทคนิคการใช้ EndNote X9 เบื้องต้น รุ่นที่ 68
  - 29 พ.ค. 62 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 4-6 พ.ค. 62 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  - 9 พ.ค. 62 เนื่องในวันพืชมงคล
  - 18-20 พ.ค. 62เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 6-8 เม.ย. 62 เนื่องในวันจักรี
  - 12-16 เม.ย. 62 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนเมษายน 2562

  - 4 เม.ย. 62 อบรมการใช้ Mendeley
  - 30 เม.ย. 62 อบรมการใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13
 • 4 เม.ย. 62

  ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 2 มี.ค. 62 เพื่อประกอบพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 19 ก.พ. 62 เนื่องในวันมาฆบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562

  เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้องสมุดจึงขอปิดบริการในวันดังกล่าว
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 • ประกาศปิดทำการห้องสมุด

  - 5 ม.ค. 62 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้