ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2562

 • 2 ก.ค. 62

  อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการเลือกวารสารสู่ความสำเร็จในการตีพิมพ์เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 โดยวิทยากรจากบริษัท Book Promotion and Service จำกัด
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  - 28 มิ.ย. 62 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33
 • 25 มิ.ย. 62

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
 • 20 มิ.ย. 62

  ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 3 มิ.ย. 62 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • Database

  29 พ.ค. 2562 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Patent searching with Scopus เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์ Elsevier
  ลงทะเบียนออนไลน์
 • ประกาศ ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562

  จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 น. และ เสาร์ 8:30-16:30 น.
  หลังเวลา 19.30 น. จะงดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ จะให้บริการเฉพาะคอมพิวเตอร์ พื้นที่อ่านหนังสือเท่านั้น
  Co-working ให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  - 8 พ.ค. 62 อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 32
  - 16 พ.ค. 62 อบรมเทคนิคการใช้ EndNote X9 เบื้องต้น รุ่นที่ 68
  - 29 พ.ค. 62 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 4-6 พ.ค. 62 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  - 9 พ.ค. 62 เนื่องในวันพืชมงคล
  - 18-20 พ.ค. 62เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 6-8 เม.ย. 62 เนื่องในวันจักรี
  - 12-16 เม.ย. 62 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนเมษายน 2562

  - 4 เม.ย. 62 อบรมการใช้ Mendeley
  - 30 เม.ย. 62 อบรมการใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13
 • 4 เม.ย. 62

  ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 2 มี.ค. 62 เพื่อประกอบพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  - 19 ก.พ. 62 เนื่องในวันมาฆบูชา
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562

  เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้องสมุดจึงขอปิดบริการในวันดังกล่าว
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 • ประกาศปิดทำการห้องสมุด

  - 5 ม.ค. 62 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้