ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2561

 • 1 มี.ค. 61 ห้องสมุดปิดทำการ

  เนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  Training

  - 9 ก.พ. 61 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 10

  Training

  - 12 ก.พ. 61 "SciFinder Workshop" Learn Where You Can Find เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากรโดย Dr. Pamela Oon Application Specialist จาก ACS International, Ltd.

 • ห้องสมุดปิดทำการ 3 ก.พ. 61

  เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี

  The Royal Society Journal (now-31 Jan 2018)

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

  - 26 ม.ค. 61 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 27
  - 9 ก.พ. 61 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 10