ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปี 2559

 • ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


  - Reaxys combine experimental chemical data and essential literature with powerful search interfaces that provide rapid access to facts. (now-31 Dec 2016)

 • 21 ธ.ค. 59 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder Training and Workshop เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 โดยวิทยากร Ms. Pamela Oon (Application Specialist) จาก CAS

  ลงทะเบียนออนไลน์

 • ประกาศ ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559
  จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น. หลังเวลา 19.30 น. จะงดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ และบริการคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะพื้นที่อ่านหนังสือเท่านั้น

 • - Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-15 Dec 2016)

 • ประกาศปิดทำการห้องสมุด
  - 5 ธ.ค. 59 เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  - 10-12 ธ.ค. 59 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
  - 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 เนื่องในเทศกาลปีใหม่
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 • 23 พ.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Reaxys : Database for Scientists เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114

  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 • ประกาศ: ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559 เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการ STANG Co working space

  โดยยังคงให้บริการเฉพาะบริการยืม-คืน ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น. งดบริการพื้นที่นั่งอ่านและคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น สำหรับการสืบค้นหนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลวิชาการ ยังคงใช้งานได้ตามปกติที่เว็บไซต์ของห้องสมุด (http://stang.sc.mahidol.ac.th)

  ห้องสมุดจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • 24 ต.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนตุลาคม 2559
  - 19 ต.ค. 59 การตรวจสอบ และป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 24
  - 25 ต.ค. 59 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง รุ่นที่ 15
 • ประกาศ ห้องสมุดปิดทำการ

  เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลหยุดปฏิบัติงานและงดการเรียนการสอน
  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงขอปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งเวลา 16:30 น. เป็นต้นไป และต่อเนื่องถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


 • - Reaxys combine experimental chemical data and essential literature with powerful search interfaces that provide rapid access to facts. (now-30 Sep 2016)

  ---------------------------------------


  - American Society for Microbiology is the largest single life science society, composed of over 47,000 scientists and health professionals. ASM's mission is to promote and advance the microbial sciences. (now-30 Sep 2016)

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกันยายน 2559
  - 21 ก.ย. 59 The 11th Training on EndNote Basic for International Student
  - 27 ก.ย. 59 การตรวจสอบ และป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 23
 • ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


  - Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-15 Aug 2016)

 • 12 ส.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน

  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2559
  จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น.


 • บริการพิเศษจาก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  "ยืมไม่อั้น" ยืมได้ไม่จำกัดจำนวน ยืมได้ยาวถึง 3 เดือน (18 พ.ค.-19 ส.ค. 59) สำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น

  สนใจยืมไม่อั้นได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2201-5714

 • ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน

  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2559
  จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น.

 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  - 12 ก.ค. 59 การใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
  - 14 ก.ค. 59 การใช้ฐานข้อมูล Web of Science
  - 25 ก.ค. 59การใช้ฐานข้อมูล PubMed
  - 29 ก.ค. 59 การเลือกใช้ฐานข้อมูล E-book
 • 17-20 ก.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 • เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าหอ้งสมุด จากร้านหนังสือชั้นนำ ในกิจกรรม Book Shopping Day 2016 เดือนมิถุนายน 2559 นี้ ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/HJIl8g
  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 5714
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  - 25 พ.ค. 59 การสืบค้นข้อมูล Impact Factor ด้วย Journal Citation Report (JCR) 2014
  - 27 พ.ค. 59 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ด้วย Mendeley รุ่นที่ 4
 • ประกาศ ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559
  จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น. หลังเวลา 19.30 น. จะงดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ และบริการคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะพื้นที่อ่านหนังสือเท่านั้น
 • 20-22 พ.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องในวันวิสาขบูชา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 5-9 พ.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องในวันหยุดต่อเนื่องตามมติครม. วันฉัตรมงคลและวันพืชมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนเมษายน 2559
  - 26 เม.ย. 59 สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart รุ่นที่ 2
  - 28 เม.ย. 59 IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android (Samsung...) รุ่นที่ 3
 • 25 เม.ย. 59 ห้องสมุดปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากบุคลากรเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 13-17 เม.ย. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 6 เม.ย. 59
  ห้องสมุดปิดทำการเนื่องในวันจักรี
  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 1 เมษายน 2559 : ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Research Best Practice โดยวิทยากรรับเชิญ Dr.Woei Fuh, Wong. Consultant of Education and Research, iGroup Asia Pacific.
  เวลา 9:30-11:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/reg
  เอกสารประกอบการบรรยาย
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมีนาคม 2559
  - 29 มี.ค. 59 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง รุ่นที่ 14
  - 30 มี.ค. 59 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 6
 • 22 ก.พ. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันมาฆบูชา จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
  ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair/
 • ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  - 1 ก.พ. 59 เทคนิคการใช้ EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 58
  - 2 ก.พ. 59 ACS Professional Skill Development Training
  - 18 ก.พ. 59 การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5
 • ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมกราคม 2559
  - 26 ม.ค. 59 การตรวจสอบ และป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 22
  - 27 ม.ค. 59 The 10th Training on EndNote Basic for International Student
 • 23 ม.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องจากบุคลากรเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
 • 31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2558