มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (10th Mahidol-Phayathai BookFair)


บรรยากาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10


บรรยากาศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10


บรรยากาศ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10


บรรยากาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10


(สัมภาษณ์และถ่ายวีดิทัศน์โดย นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ และ นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ)

 

สูจิบัตรงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

เสวนาพิเศษ

รายชื่อร้านค้า

หนังสือเล่มโปรด

Mini bookfair & Book Shopping Day

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน