logo

ร้านค้า

ระเบียบในการจองบูธสำหรับร้านค้า

การจัดงานในปีนี้ คณะผู้จัดงานจะดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้มาเที่ยวงานในปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกเฉพาะร้านจำหน่ายหนังสือ ที่สามารถลดราคาได้มากกว่า 15% และเปิดจำหน่ายได้จนถึงเวลา 18.00 น. เท่านั้น อัตราค่าจอง บูธละ 500 บาท ต่อวัน (4 วัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท) และค่าจุดต่อปลั๊กไฟ จุดละ 200 บาท (ตลอดระยะเวลา 4 วัน)

ร้านจำหน่ายหนังสือ และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความประสงค์จะจองบูธภายในงาน โปรดติดต่อ : คุณสมภพ โทร. 0 2201 5717

รายชื่อร้าน : จำนวน 48 ร้าน 85บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)
ประเภทตำราวิชาการ l ประเภทหนังสือทั่วไป l ร้านกิจกรรมพิเศษ

ประเภทตำราวิชาการ (Text Book)    
  จอง ชำระเงิน

1. บริษัท พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด
54/3 หมู่ 3 ถนนศิลปาชีพ-บางไทร ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 
โทร. 0 2977 9600-3 โทรสาร 0 2977 9614, 04
E-mail : Info@pbforbook.com / Website : www.pbforbook.com 
ผู้ติดต่อ : คุณวชิราภรณ์ โสมี
จำหน่าย : ตำราText book ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา แพทยศาสตร์ ทุกสาขาลดพิเศษ 10-25 % ( 12 บูธ )

2. บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
29 ซ.ชิดลม อาคารวานิลลา ชั้น 10 ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0 2655 0614-6 โทรสาร 0 2253 1861
E-mail : noppol@kinokuniya.co.jp / Website : www.kinokuniya.com
ผู้ติดต่อ : คุณนพพล
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย หนังสือวิชาการ ปีพิมพ์ใหม่ ราคาพิเศษ 15% (1 บูธ)

3.  บริษัท นิพนธ์ จำกัด
40-42 ถ.เจริญกรุง สี่แยกพระยาศรี ซ.พระนคร กทม. 10200
โทร. 0 2221 2611 โทรสาร 0 2224 6889
E-mail : nibondh_coltd@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณชัยสวัสดิ์
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือวิชาการ ราคาพิเศษ 15% (1 บูธ)

4. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Cengage Learning Thailand)
1858/87-90 อาคารเนชั่น ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
โทร. 0 27398045
Website : www.se-ed.com
ผู้ติดต่อ : คุณเกียรติชัย
จำหน่าย : หนังสือภาษาอังกฤษ ลดราคาพิเศษ 15 % (1บูธ)

5. บริษัท Booknet จำกัด
8 กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 หัวหมาก บางกะปิ กทม.
โทร. 08-1914-0038 โทรสาร 0-2379-5183
E-mail : natrnipa@booknet.co.th / Website : www.booknet.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณเนตรนิภา
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาต่างประเทศ ลดราคาพิเศษ 25 % (1 บูธ)

6. บริษัท บุ๊ค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
88/43 ถนนพุทธมลฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ
โทร. 06 2532 2632
ผู้ติดต่อ : คุณนฤมล
จำหน่าย : หนังสือวิชาการ ลดราคาพิเศษ (1บูธ)

7. บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
15/234 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
โทร. 0 2930 6215 โทรสาร. 0 2541 7377
E-mail : marketing@dktoday.net / Website : www.dktoday.net
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษดา
จำหน่าย : หนังสือภาษาต่างประเทศ วรรณกรรม Grammar ลดราคาพิเศษ 15-90 % (2 บูธ)

8. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ชั้น G ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 22487010-4 โทรสาร 0 2251 7021
Website : www.chulabook.com
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษฎา
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือวิชาการ ราคาพิเศษ 10-20% (1 บูธ)

ประเภทหนังสือทั่วไป (Pocket Book) / หนังสือเก่าและมือสอง    

9. ชมรมบัณฑิตแนะแนว
1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.0 2279 4433 ต่อ 171-172 โทรสาร 0 2279 6611
E-mail : pernie.sc@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุวรรณา จงสูงเนิน
จำหน่าย : หนังสือคู่มือเตรียมสอบระดับ ป.1-ม.6 ลดพิเศษ 15 % (1 บูธ)

10. ร้านหนังสือใจดีบุคส์
190 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร 09 2253 6752
ผู้ติดต่อ : คุณพุฒิพัฒน์ กิตติกรวิสิทธิ์
จำหน่าย : หนังสือสำนักพิมพ์ Openworlds / นิ้วกลม ลดพิเศษ 20-50% ( 1 บูธ )

11. ร้านนิกร
146/29 ม.ศิวภา ซ.วัดคู้ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 08 69765208 โทรสาร 0 2924 9358
E-mail : lekbts@yahoo.com
ผู้ติดต่อ : คุณมังกร จารุจันทร์นุกูล
จำหน่าย : หนังสือภาษาไทย-อังกฤษ ราคา 20-50 บาท และลดพิเศษ 50% ( 3 บูธ )

12. บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม.
โทร. 0 2718 1821 โทรสาร 0 2718 1831
E-mail : public@expernetbooks.com / Website : www.expernetbooks.com
ผู้ติดต่อ : คุณเยาวภา สารีคุปต์
จำหน่าย : ผู้นำด้านหนังสือ ตำราวิชาการ หนังสือบริหารธุรกิจ ลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยดังระดับโลก ลดพิเศษ 15-80% ( 1 บูธ )

13. บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด
217 ซ.สายน้ำผึ้ง ถ.สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ
โทรศัพท์: 02-5384293-5 โทรสาร. 02-5384324
Website : www.sangsanbooks.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุภาภัทร
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 15-50 % (1 บูธ)

14. สำนักพิมพ์ วรรณวิภา
55/64 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 08 9819 2902 โทรสาร. 0 2501 3538
E-mail : saowanee_1997@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณวรรณวิภา
จำหน่าย : นิยายแปล - นิยายไทย ลดราคาพิเศษ 25-80 % (3 บูธ)

15. Read With Me Bookshop
91/80 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 85844 3119
E-mail : readwithmebookshop@gmail.com / Website : www.readwithmebookshop.com
ผู้ติดต่อ : คุณจิรยุทธ
จำหน่าย : หนังสือภาษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา มือ 1 มือ 2 ลดราคาพิเศษ 30-80 % (2 บูธ)

16. บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 0 2575 2559 #339 โทรสาร. 0 2575 2659 #339
Website : www.planforkids.com
ผู้ติดต่อ : คุณนิธินันท์
จำหน่าย : หนังสือสำหรับเด็ก และสื่อสำหรับเด็ก ลดราคาพิเศษ 15 % (1 บูธ)

17. สำนักพิมพ์ มติชน
12 ถ.เทศบาลนฤมาล ลาดยาว จตุจักร กทม.
โทร 08 9698 3258 โทรสาร 0 2591 9012
ผู้ติดต่อ : คุณพรศักดิ์
จำหน่าย : หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือวิทยาศาสตร์ บุคคล ประวัติศาสตร์ ลดราคาพิเศษ 15 % (3 บูธ)

18. สถาพรบุ๊คส์
18 ซ.ลาดปลาเค้า 63 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุเสาวรีย์ ข.บางเขน กทม. 10220
โทร 0 2940 3855 โทรสาร 0 2940 3970
ผู้ติดต่อ : คุณจินดาวรรณ
จำหน่าย : นวนิยาย ลดพิเศษ 20-80% ( 2 บูธ )

19. นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ ข.วัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2662 3000#4324 โทรสาร 0 2662 0919
ผู้ติดต่อ : คุณแสงเดือน
จำหน่าย : หนังสือส่งเสริมความรู้ ลดพิเศษ มากกว่า 20% ( 1 บูธ )

20. สำนักพิมพ์คุณากร
45/331 ซ.24 กทม.
โทร. 0 2734 8919 โทรสาร 0 2734 8644
ผู้ติดต่อ : คุณยุวดี
จำหน่าย : หนังสือหลากหลาย ลดราคาพิเศษ 50 % (2 บูธ)

21. บริษัท บุ๊ค บุ๊ค จำกัด (สยามอินเตอร์)
255/213 ซ.ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว ข.วังทองหลาง กทม.
โทร 0 2894 2031-3 โทรสาร 0 2693 0904
E-mail : kittysangprasit@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณเปีย
จำหน่าย : หนังสือการ์ตูน นิยายจีน ลดพิเศษ 20-70 % ( 1 บูธ )

22. วุฒิชัยบุ๊คส์
119/21 หมู่ 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร 081 345 4555 โทรสาร 0 2883 6419
ผู้ติดต่อ : คุณวุฒิชัย
จำหน่าย : หนังสือ ลดพิเศษ 20-50% (3 บูธ)

23. บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด (สารคดี)
3 ซ.นนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ) ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0 2547 2700 โทรสาร 0 2547 2721
E-mail : mksarakadee@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุภัทรา
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 25 % (1 บูธ)

24. บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่าชั้น 12A ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ ข.วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร 0 2762 9000 โทรสาร 0 2762 9001
ผู้ติดต่อ : คุณสุริยนต์
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 50 % (2 บูธ)

25. บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
99 ซอยรามอินทรา 19 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ ข.บางเขน กรุงเทพ
โทร. 0 2522 7475-9 โทรสาร. 0 2551 4569
ผู้ติดต่อ : คุณตรีทิพย์
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 20 % (2 บูธ)

26. บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ชั้น 14 ซอยรูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง ข.คลองเตย กรุงเทพ
โทร. 0 2715 9000 โทรสาร. 0 2715 9198
ผู้ติดต่อ : คุณยศประไพ
จำหน่าย : หนังสือภาษาอังกฤษ ลดราคาพิเศษ 15-60 % (1 บูธ)

27. MBOOKS (บริษัท บลิส พับลิซชิ่ง จำกัด)
1075 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
โทร 08 9922 6824
Website : www.mbooks-shop.com
ผู้ติดต่อ : คุณรติรส
จำหน่าย : นวนิยายแปลญี่ปุ่น ลดราคาพิเศษ 15-50 % (2 บูธ)

28. ชาญชัย บุ๊คสโตร์
46/1177 หมู่ที่ 5 พฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 1110
โทร 0 2927 1170 โทรสาร 0 29270944
ผู้ติดต่อ : คุณวิไล
จำหน่าย : หนังสือภาษาอังกฤษ ลดพิเศษ 30-70% (2 บูธ)

29. กรีนบุ๊คส์
1/554 ถ.รามคำแหง มีนบุรี กทม. 10510
โทร. 0 2540 3728 , 08 1423 5373 โทรสาร. 0 2540 4408
E-mail : green_books@hotmail.com / Website : www.greenmindbook.com
ผู้ติดต่อ : คุณธัญวลัย
จำหน่าย : หนังสือนิยาย พ็อกเก็ตบุ๊ค ลดพิเศษ 20-80% (2 บูธ)

30. สำนักพิมพ์แสงดาว
2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
โทร 0 2954 9841-3 โทรสาร 0 2954 9844 
E-mail : info@saengdao.com / Website : http://www.saengdao.com
ผู้ติดต่อ : คุณผาชื่น
จำหน่าย : มีความหลากหลายในรายหมวดสินค้า ลดพิเศษ 20-70% ( 2 บูธ )

31. บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
117-119 ถ.เฟื่องนคร ข.พระนคร กทม. 10200
โทร. 0 2225 9536-9 ต่อ 19 โทรสาร. 0 2222 5188
Website : www.kledthai.com
ผู้ติดต่อ : คุณกัญญาณัฐ์
จำหน่าย : Pocket Book หลากหลายแนวปรัชญา จิตวิทยา นิยาย หนังสือเด็ก วรรณกรรม ลดพิเศษ 20-90% (1 บูธ)

32. บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร 0 2423 9999 , 08 9749 5594 โทรสาร 0 2449 9559
E-mail : chayakrid@amarin.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณชยกฤษ หาญอภินันท์
จำหน่าย : หนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ ลดพิเศษ 15-70% ( 2 บูธ )

33. บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
47 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2570-3928
ผู้ติดต่อ : คุณศุภกร
จำหน่าย : หนังสือหลากหลายประเภท ลดราคาพิเศษ (2 บูธ)

34. บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด
214 ซ. พระรามที่ 2 แขวงบางมด ข.จอมทอง กทม. 10150
โทร. 0866145606
E-mail : order@booktime.co.th / Website : www.booktime.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณศิรินาฎ
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 20 % ( 1 บูธ )

35. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารเนชั่น ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
โทร. 0 27398045
Website : www.se-ed.com
ผู้ติดต่อ : คุณเกียรติชัย
จำหน่าย : หนังสือหลากหลายประเภท ลดราคาพิเศษ 15-50 % (2 บูธ)

36. บริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จำกัด
เลขที่ 1 ซอยซอยกำแพงเพชร 6 ซอย5 แยก6 (โกสุมนิเวศน์ ซ.2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ
โทร 025736584
E-mail : arrowclassicbook@gmail.com / Website : www.arrowmultimedia.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณณลิณพรรณ
จำหน่าย : หนังสือราคาลดพิเศษ 20-70% ( 2 บูธ )

37. บริษัท วาดศิลป์ จำกัด
356-358-360 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 27 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทร 0 2417 7684-5 โทรสาร 0 2417 7686
E-mail : oporkook.pk@hotmail.com / Website : www.wadsilp.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุพรรณษา
จำหน่าย : หนังสือแนวศิลปะ ออกแบบ และงานฝีมือ ลดพิเศษ 20-70% ( 1 บูธ )

38. บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด
54 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 1-4 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทร 0 2539 4492 ต่อ 103
ผู้ติดต่อ : คุณสุรีวัลย์
จำหน่าย : หนังสือราคาลดพิเศษ 80% ( 2 บูธ )

39. บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
37/117 ซ.รามคำแหง 98 ถ.รามคำแหง กทม. 10240
โทร 0 2729 3537
E-mail : poprock2523@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณชิตพล
จำหน่าย : หนังสือประวัติศาสตร์่ ลดพิเศษ ( 2 บูธ )

40. บริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด
เลขที่ 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8777
ผู้ติดต่อ : คุณสรชา
จำหน่าย : หนังสือภาษาต่างประเทศ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ลดพิเศษ 15% ( 1 บูธ )

41. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 27 -32 ถ.บางนา-ตราด ข.บางนา กทม.
โทร 0 2338 3252-3 โทรสาร 0 2338 3929
E-mail : panachan.wee@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณปณจันทร์
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดพิเศษ 10-15% ( 1 บูธ )

42. บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2432-3240-7 โทรสาร : 0-2432-3248-9
ผู้ติดต่อ : คุณจิตตินันท์
จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์สี และเครื่องเขียน ลดพิเศษ 15% ( 1 บูธ )

43. บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
3/22 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร 02-278-0378
E-mail : info@classpublishing.com / Website : www.classpublishing.com
ผู้ติดต่อ : คุณกรรณิกา
จำหน่าย : หนังสือเด็ก ลดพิเศษ 15% ( 2 บูธ )

44. บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด
999 อาคารเกสรพลาซ่า ชั้น 5 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 08 7695 2662
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษณ์
จำหน่าย : หนังสือมีรูปแบบการเขียน อ่านง่าย ทันสมัย ลดพิเศษ 20% ( 1 บูธ )

45. บริษัท สื่อดี จำกัด
24 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม
โทร 0 2260 3855-9
ผู้ติดต่อ : คุณชลธิชา
จำหน่าย : นิตยาสาร MBA และ Pocket Book ลดพิเศษ 30% ( 1 บูธ )

46. บริษัท อนิเมท กรุ๊ป จำกัด
296 ชั้น 3 ซ.เทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.
โทร 0 2476 5228 ต่อ 103 โทรสาร 0 2878 9001
E-mail : animategroup2117@gmail.com / Website : www.animategroup.com
ผู้ติดต่อ : คุณจงรักษ์ ชัชวาลธนสาร
จำหน่าย : หนังสือในกระแสรับความนิยม ลดพิเศษ 15-30 % ( 1 บูธ )

47. บริษัท รีไวว่า จำกัด
1,1/1-2 ซ.63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนากรุงเทพฯ
โทร 0 2260 3855-9
ผู้ติดต่อ : คุณจิระนันท์
จำหน่าย : หนังสือคอมพิวเตอร์ ลดพิเศษ ( 1 บูธ )

48. คลังแว่นตา ออพติค99
63 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร/โทรสาร 044 258973
ผู้ติดต่อ : คุณปรัตถกร ชูศักดิ์
จำหน่าย : ตรวจวัดสายตาพร้อมลดราคาพิเศษ 70% (2 บูธ)

 

กิจกรรมพิเศษ    
 
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำหน่าย : หนังสือเปลี่ยนมือ / สนพ. / สินค้าสวัสดิการและสินค้า DIY (3 บูธ)

 

รายชื่อร้าน : จำนวน 19 ร้าน 20 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม    
  จอง ชำระเงิน
1. มันฝรั่งทอดเขย่า/แฟรนไฟร์/ไก่ป็อป
ผู้ติดต่อ : คุณอุไร
โทร. 0869218344
จำหน่าย : มันฝรั่งทอดเขย่า/แฟรนไฟร์/ไก่ป็อปเขย่า (1 บูธ)
2. สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ ก๋วยช่าย
ผู้ติดต่อ : คุณอัจฉรีย์
โทร. 0959126652
จำหน่าย : สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ (1 บูธ)
3. ทาโกะจัง อร่อยจัง
ผู้ติดต่อ : คุณ จินตนา
โทร. 0814080322
จำหน่าย : สด สะอาด อร่อย ทาโกะยากิ พิซซ่าญี่ปุ่น ปลาไข่ทอด (1 บูธ)
4. ครูเอ๊ะ
ผู้ติดต่อ : คุณครูเอ๊ะ
โทร. 0815556453
จำหน่าย : ขนมจีบ ขนมไทย มันญี่ปุ่น น้ำมะพร้าวหอม (1 บูธ)
5. แพนเค๊ก
ผู้ติดต่อ : คุณ เฟื่องฟ้า
โทร. 0968899494
จำหน่าย : (1 บูธ)
6. ร้าน บัวลอยกลมเกลียว by แม่แก้ว
ผู้ติดต่อ : คุณปภัสพรรณ์
โทร. 0805950556
จำหน่าย : ขนมบัวลอยกะทิ เต้าทึงลำไย (1 บูธ)
7. โรตีชีส
ผู้ติดต่อ : คุณกชณงค์
โทร. 0948355512
จำหน่าย : โรตีชีสโบโรน่า (1 บูธ)
8. ชาหอมอันดามัน
ผู้ติดต่อ : คุณเกรียงไกร
โทร. 0831203162
จำหน่าย : ชาหอม น้ำผึ้งมะนาวเฟรชชี่มี น้ำสมุนไพร (1 บูธ)
9. หมูทอดกระเทียมแม่แป๋ว
ผู้ติดต่อ : คุณอรชร
โทร. 0815623759
จำหน่าย : หมูทอดแม่แป๋ว หมูทอด สามชิ้น (1 บูธ)
10. จิ๊กโก๋ขนมจีนบางใหญ่
ผู้ติดต่อ : คุณศิริพรรณ
โทร. 0928451335
จำหน่าย : ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยาป่า น้ำเงี้ยว แกงไตปลา เขียวหวาน (2 บูธ)
11. นมปั่นวิปปิ้งครีม
ผู้ติดต่อ : คุณเอก
โทร. 0874404469
จำหน่าย : นมสดวิปปิ้งครีม (1 บูธ)
12. ลูกชิ้นย่าง
ผู้ติดต่อ : คุณเอก
โทร. 0874404469
จำหน่าย : ลูกชิ้นไส้กรอกย่าง (1 บูธ)
13. เกี๊ยวซ่า ไข่นกกระทา ชีสบอล นั๊กเก็ต มะพร้าวปั่น
ผู้ติดต่อ : คุณเอก
โทร. 0874404469
จำหน่าย : เกี๊ยวซ่า ไข่นกกระทา ชีสบอล นั๊กเก็ต มะพร้าวปั่น (1 บูธ)
14. ข้าวหมกไก่ มันไก่ หน้าไก่ ไก่ทอด
ผู้ติดต่อ : คุณสุชาดา
โทร. 0636390561
จำหน่าย : หมกไก่ ไก่ชิ้น (1 บูธ)
15. เครื่องสุกี้ ลวกจิ้ม บะหมี่
ผู้ติดต่อ : คุณสุชาดา
โทร. 0636390561
จำหน่าย : ลวกจิ้มเยาวราช บะหมี่ วุ้นเส้น มาม่า (1 บูธ)
16. ก๋วยเตี๋ยวป้าอรุณี
ผู้ติดต่อ : คุณอรุณ
โทร. 0923756199
จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ (1 บูธ)
17. ร้านพิซซ่า ฮีโร่
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐวุิฒิ
โทร. 0815532684
จำหน่าย : พิซซ่าหน้าต่างๆ (1 บูธ)
18. ร้านซาบะฮีโร่
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐวุฒิ
โทร. 0815532684
จำหน่าย : ข้าวปลาซาบะ (1 บูธ)
19. หมูย่าง ส. สมศักดิ์
ผู้ติดต่อ : คุณสุทิศา
โทร. 0877141222
จำหน่าย : หมูย่างนครปฐม หมูทอดนมสด (1 บูธ)
20. หอยทอดกระทะร้อน
ผู้ติดต่อ : คุณวรรณี
โทร. 0898167951
จำหน่าย : หอยทอด (1 บูธ)