logo

กิจกรรมภายในงาน

รับห่อปกหนังสือ

รับห่อปกหนังสือ (เฉพาะหนังสือที่จำหน่ายภายในบริเวณงาน)  โดยมีราคาตามขนาดของหนังสือ ดังนี้

รับบริจาคหนังสือ

 

รับบริจาคหนังสือทุกประเภทที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด กระดาษไม่เปลี่ยนสี เพื่อนำไปบริจาคต่อและช่วยเหลือแก่ห้องสมุดอื่นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทรัพยากร