ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

งดรับบริจาคหนังสือ

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน ทุกช่องทางและทุกกรณี เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย #เหตุผลและความจำเป็น 1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ 3. หากพัสดุไปรษณีย์ไม่มีผู้รับ จะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืน และยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ติดตามข่าวสาร หรือ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – Facebook Fanpage : StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน...

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-16 มกราคม 2565)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน ทุกช่องทางและทุกกรณี เป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-16 มกราคม 2565) ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2565 #ชี้แจงสาเหตุงดรับบริจาค 1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ 3. หากพัสดุไปรษณีย์ไม่มีผู้รับ จะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืน และยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ติดตามข่าวสาร หรือ...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,290 เล่ม และวารสาร จำนวน 210 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านโคกวังสาร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,250 เล่ม และวารสาร จำนวน 250 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน    

ส่งหนังสือ ร.ร.บ้านหนองหินโคน

ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 530 เล่ม และวารสาร จำนวน 70 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านหนองหินโคน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

เปิดรับบริจาคหนังสือ

เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

“เวลาแห่งการแบ่งปันกลับมาอีกครั้ง” เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน (อนุบาล-มัธยมศึกษา) อาทิ หนังสือแบบเรียนหลักสูตรปัจจุบัน (ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ ที่มีสภาพดี ไม่ผ่านการขีดเขียน สะอาด พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เริ่ม 1 พ.ย. 64 บริจาคด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารฯ ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคเฉพาะ วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. *กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนนำสิ่งพิมพ์มาบริจาค...

ส่งหนังสือให้โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 455 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 505 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 530 เล่ม และวารสาร จำนวน 70 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบสิ่งพิมพ์แก่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า

ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแก่เด็ก เยาวชน และผู้อื่นในชุมชนที่สนใจ