ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จำนวน 175 เล่ม จากกิจกรรม “รวมพลังส่งต่อความรู้เพื่อน้อง” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านหนังสือต่าง ๆ โดยได้ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์...

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเพื่อนำไปอ่านเสริมความรู้แก่ตนเอง โดยงานสารสนเทศฯ ได้มอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกท่านเป็นที่ระลึกด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนสหราษฏร์วิทยา

ครั้งที่ 14/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์

ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ

ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือแก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี นำหนังสือเข้าทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือสำนักหอสมุด ม.เกษตร

ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนบ้านรางสาลี่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน