ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ส่งหนังสือโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 910 เล่ม และวารสาร จำนวน 90 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ – Inbox เพจ StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกรับสิ่งพิมพ์บริจาค

ครั้งที่ 27/2563

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือให้ศูนย์รับบริจาคฯ

รายการโลก 360 องศา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือสารคดี หนังสือสอนภาษา และหนังสือประวัติศาสตร์ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคฯ

คุณทอปัด ยกย่อง

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือเตรียมสอบ หนังสือสำหรับเด็ก แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากกิจกรรม “ส.ค.ส. แบบ New Normal เก่าของพี่ = ใหม่ของน้อง” จำนวน 1,037 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) บริจาคหนังสือ

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์)

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) มอบหนังสือนิทานเรื่อง ฮีโร่ตัวสูง จำนวน 200 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือบริจาค

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับหนังสือบริจาค

ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปร่วมโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 13 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบริจาคหนังสือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และสมุด จากโครงการ “หนังสือเก่าไม่ใช้…เราขอ” ในรายวิชาโรงเรียนสร้างเสน่ห์ (Charm School) แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโครงการ Half Book

ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และใช้ทำกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน