Category: กิจกรรมของศูนย์รับบริจาค

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเพื่อนำไปอ่านเสริมความรู้แก่ตนเอง โดยงานสารสนเทศฯ ได้มอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกท่านเป็นที่ระลึกด้วย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” ณ ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร

เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เข้าร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ในงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือ และวารสาร ได้รับสิ่งพิมพ์บริจาคที่มีผู้นำมาบริจาคในงานนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ลัง จำนวนโดยประมาณ 5,000 เล่ม ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://stang.sc.mahidol.ac.th/about/hotnews/photo-jul61-8.php