วิธีการ/ช่องทาง การบริจาคสิ่งพิมพ์

วิธีการ/ช่องทาง การบริจาคสิ่งพิมพ์

 

ผู้บริจาคสามารถดำเนินการบริจาคสิ่งพิมพ์ได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้

  1. บริจาคด้วยตนเอง
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ ประสงค์บริจาคสิ่งพิมพ์ โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5724 / แฟนเพจ StangDonation หรือ E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th
  • เปิดทำการ วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. (ปิดทำการ วันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ดังนี้

แผนที่ตั้งของศูนย์รับบริจาคฯ

 

กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

1. เดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยรถโดยสารสาธารณะ

สายรถโดยสารประจำทางที่ผ่านคณะฯ : 8, 44, 67, 92, 157, ปอ.8, ปอ.29, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.538

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านซอยโยธี และข้ามสะพานลอยมาที่คณะฯ

2. เมื่อเดินทางมาถึงคณะฯ กรุณาติดต่อห้อง P102 ชั้น 1 อาคารฟิสิกส์ (อาคาร P) เพื่อบริจาคสิ่งพิมพ์ (หากสิ่งพิมพ์ที่จะนำมาบริจาคมีจำนวนมาก ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรับสิ่งพิมพ์ได้ โดยโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาบริจาค)

แผนที่ภายในคณะฯ

 

กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล

1. โปรดใช้ทางเข้าคณะฯ ประตู 1 โดยแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่านำสิ่งพิมพ์มาบริจาค

2. จอดรถยนต์ที่ จุดจอดรถรับ-ส่งหนังสือ โดยใช้เส้นทางเดินรถตามที่ระบุในภาพ เส้นทางเดินรถและจุดจอดรถ

3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5724 เพื่อดำเนินการรับ-ส่งสิ่งพิมพ์บริจาค

เส้นทางเดินรถ

เส้นทางเดินรถและจุดจอดรถ

 

  1. บริจาคทางไปรษณีย์ ผู้บริจาคที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถส่งโดยจ่าหน้าซองชื่อผู้ส่งและผู้รับตามที่อยู่ ดังนี้
“ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400″