ติดต่อเรา

ท่านใดสนใจบริจาคสิ่งพิมพ์แก่ศูนย์รับบริจาคฯ หรือประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่

   

สถานที่ตั้ง “ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข”
(Stang Mongkolsuk Library Book and Journal Donation Center)

ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ หากประสงค์จะบริจาค โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่
เบอร์ 0-2201-5724 / E-Mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th
เปิดทำการในวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.
ปิดทำการในวันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์