ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจจะบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด หรือประสงค์จะบริจาคต่อไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลน
รวมทั้งหน่วยงานใดที่ต้องการติดต่อขอรับบริจาคได้ที่

   

สถานที่ตั้ง “ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข”
(Stang Mongkolsuk Library Book and Journal Donation Center)

ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ หากประสงค์จะบริจาค โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่
เบอร์ 0-2201-5724 (คุณพิทวัส) / E-Mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th หรือ
เบอร์ 0-2201-5717 (คุณสมภพ) / E-Mail: sompop.san@mahidol.ac.th
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (ยกเว้นพักเที่ยง -13.00 น.)
ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์