Category: รายนามผู้บริจาค

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหนังสือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ได้มอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มอบหนังสือ

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สโมสรได้รับบริจาคจากโครงการ “หนังสือสื่อรัก” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 2,230 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริจาคหนังสือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือ

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือเรียนและหนังสือเตรียมสอบ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด บริจาคหนังสือ

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE)

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มอบหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา คัดเลือกหนังสือจากศูนย์รับบริจาคฯ เตรียมส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ศึกษาการบริการยืม-คืนหนังสือ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มอบหนังสือ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จำนวน 175 เล่ม จากกิจกรรม “รวมพลังส่งต่อความรู้เพื่อน้อง” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านหนังสือต่าง ๆ โดยได้ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์...

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล มอบหนังสือให้ห้องสมุด

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดยได้รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย