Category: รายนามผู้บริจาค

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบหนังสือ

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River)

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จากโครงการ “Four Seasons for Good” ที่ทางโรงแรมได้ร่วมกับเครือโรงแรมและรีสอร์ทโฟร์ซีซั่นส์ทั่วโลก จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันบริจาคหนังสือ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้คณะ Four Seasons for...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือ

โรงเรียนบางกอกพัฒนา

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบหนังสือ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน มูลค่ารวม 100,000 บาท จากโครงการ “Give a Book Give a Future” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากโครงการ ‘ศุกร์ที่สุข กยผ. ครั้งที่ 3’ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติรับมอบหนังสือ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

โก๋แก่มอบหนังสือ

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) มอบหนังสือ ‘130 ปี รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112’ ที่ทางบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือร่วมกันผลิต แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย