Category: รายนามผู้บริจาค

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มอบหนังสือ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จำนวน 175 เล่ม จากกิจกรรม “รวมพลังส่งต่อความรู้เพื่อน้อง” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านหนังสือต่าง ๆ โดยได้ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์...

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล มอบหนังสือให้ห้องสมุด

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดยได้รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือให้ศูนย์รับบริจาคฯ

รายการโลก 360 องศา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือสารคดี หนังสือสอนภาษา และหนังสือประวัติศาสตร์ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคฯ

คุณทอปัด ยกย่อง

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือเตรียมสอบ หนังสือสำหรับเด็ก แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากกิจกรรม “ส.ค.ส. แบบ New Normal เก่าของพี่ = ใหม่ของน้อง” จำนวน 1,037 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) บริจาคหนังสือ

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์)

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) มอบหนังสือนิทานเรื่อง ฮีโร่ตัวสูง จำนวน 200 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือบริจาค

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบริจาคหนังสือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และสมุด จากโครงการ “หนังสือเก่าไม่ใช้…เราขอ” ในรายวิชาโรงเรียนสร้างเสน่ห์ (Charm School) แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือ จำนวน 700 รายชื่อ 731 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย