Category: รายนามผู้บริจาค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

วันที่ 2 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ มอบหนังสือเรียน และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย มอบหนังสือเรียนระดับอนุบาล-มัธยม พจนานุกรม วารสาร และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโครงการ “JORNOR ขอมอบ” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงาน กสทช.

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบตำราเรียน หนังสือธรรมะ หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24 ได้มอบหนังสือธรรมะ พ็อกเก็ตบุ๊ค และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือภาษา หนังสือการ์ตูน หนังสือเทคโนโลยี และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ได้มอบหนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการ์ตูน หนังสือธรรมะ และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบหนังสือเรียน และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโครงการหนังสือมือสอง เพื่อน้องที่รัก ในรายวิชา I love KMITL แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้บริจาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบหนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย และหนังสืออ่านนอกเวลา จากโครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย