Author: StangDonation Webmaster

มอบหนังสือ โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ครั้งที่ 27/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มอบหนังสือ

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River)

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จากโครงการ “Four Seasons for Good” ที่ทางโรงแรมได้ร่วมกับเครือโรงแรมและรีสอร์ทโฟร์ซีซั่นส์ทั่วโลก จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันบริจาคหนังสือ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้คณะ Four Seasons for...

มอบหนังสือ โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 26/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 3 โรงเรียน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่บอน, โรงเรียนท่าแกวิทยากร, โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก และมูลนิธิบ้านนานา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือ โรงเรียนบ้านร้อยไร่

ครั้งที่ 25/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,100 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านร้อยไร่ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือหมู่บ้านห้วยหินลาดใน

ครั้งที่ 24/2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำหนังสือเข้าพื้นที่การศึกษาของหมู่บ้าน ‘Inspiration Space หินลาดใน’ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงเรียนบ้านหนองปีกนกมารับหนังสือ

ครั้งที่ 23/2566

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองปีกนก จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน  

โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือ

โรงเรียนบางกอกพัฒนา

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบหนังสือ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน มูลค่ารวม 100,000 บาท จากโครงการ “Give a Book Give a Future” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย