คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเพื่อนำไปอ่านเสริมความรู้แก่ตนเอง โดยงานสารสนเทศฯ ได้มอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกท่านเป็นที่ระลึกด้วย