ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือให้ศูนย์รับบริจาคฯ

รายการโลก 360 องศา

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายการโลก 360 องศา มอบหนังสือสารคดี หนังสือสอนภาษา และหนังสือประวัติศาสตร์ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคฯ

คุณทอปัด ยกย่อง

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณทอปัด ยกย่อง มอบหนังสือเตรียมสอบ หนังสือสำหรับเด็ก แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากกิจกรรม “ส.ค.ส. แบบ New Normal เก่าของพี่ = ใหม่ของน้อง” จำนวน 1,037 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) บริจาคหนังสือ

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์)

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์) มอบหนังสือนิทานเรื่อง ฮีโร่ตัวสูง จำนวน 200 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือบริจาค

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับหนังสือบริจาค

ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปร่วมโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 13 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบริจาคหนังสือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และสมุด จากโครงการ “หนังสือเก่าไม่ใช้…เราขอ” ในรายวิชาโรงเรียนสร้างเสน่ห์ (Charm School) แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโครงการ Half Book

ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และใช้ทำกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

เวลาแห่งการแบ่งปันกลับมาอีกครั้ง “เพิ่มโอกาสในการอ่าน เพื่อพัฒนาชีวิต” เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน (อนุบาล-มัธยมศึกษา) อาทิ หนังสือแบบเรียนหลักสูตรปัจจุบัน (ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ ที่มีสภาพดี ไม่ผ่านการขีดเขียน สะอาด พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ บริจาคด้วยตนเองหรือทางพัสดุไปรษณีย์ได้ที่ “ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” เปิดรับบริจาควันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์...

ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,150 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน