หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2564

6 พฤศจิกายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษพร้อมนำชมอาคารและสถานที่สำคัญภายในคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
8 กุมภาพันธ์ 2564
จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ชุด Special Lectures of Nobel Laureates
   
 
   
5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ราชวงศ์จักรีกับคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567