หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2559

7 ธันวาคม 2559
บุคลากร หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ต.ศาลายา อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม
   
 
   
14-18 ตุลาคม 2559
นิทรรศการ “หนังสือของพ่อ”
   
 
   
14 กันยายน 2559
คณะนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
1 กันยายน – 13 ตุลาคม 2559
บุคลากรของหน่วยจดหมายเหตุฯ ร่วมโครงการ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ
   
 
   
15 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญครบรอบ ๙๗ ปี "อาจารย์สตางค์" (๑๕ ก.ค. ๕๙)
   
 
   
3 พฤษภาคม 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
   
 
   
2 มีนาคม 2559
อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567