กิจกรรม

        14 - 18 ตุลาคม 2559 : จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของพ่อ” นำเสนอสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9