หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2565

8 พฤศจิกายน 2565
นิทรรศการหมุนเวียนชุด Academic Collection ผลงานหนังสือวิชาการโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และหนังสือหายาก
   
 
   
21 ตุลาคม 2565
จัดแสดงนิทรรศการชุด "มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์" และ "ประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์" ในรูปแบบ E-Exhibition บริเวณตึกกลม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 64 ปี
   
 
   
7 กันยายน 2565
ผศ. ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามอบหนังสือ "ที่ระลึกในวันเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2511"
   
 
   
27 กรกฎาคม 2565
หน่วยจดหมายเหตุฯ ดำเนินการปรับปรุงชุดนิทรรศการ "วันเสด็จพระราชดำเนิน" ติดตามชมได้ที่ลานกิจกรรมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น ๒ ตึกฟิสิกส์
   
 
   
19 กรกฎาคม 2565
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรุณามอบหนังสือ "หนึ่งรอบนักษัตร" มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2522 ถึง 2534
   
 
   
19 กรกฎาคม 2565
จัดนิทรรศการชั่วคราวแสดงประวัติและผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข บริเวณตึกกลมและหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
6 มิถุนายน 2565
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง VR
   
 
   
28 เมษายน 2565
จัดแสดงภาพถ่ายชุด "ภาพเก่าวันวานคณะวิทยาศาสตร์" (พ.ศ. 2508-2539)
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567