กิจกรรม

8 พฤศจิกายน 2565 : นิทรรศการหมุนเวียนชุด Academic Collection ผลงานหนังสือวิชาการโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และหนังสือหายาก เป็นหนังสือวิชาการที่เขียนโดยอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อาทิ หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ที่เป็นหนังสือตำราหลักของประเทศ, หนังสือตำรา "ชีวเคมี" ที่เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๑๖) จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดแสดงหนังสือตำราส่วนตัวของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง สองผู้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ทั้งสองท่านได้ใช้ในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้มอบให้แก่ห้องสมุด

หนังสือเหล่านี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณาจารย์ของคณะฯ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศ จัดแสดงบริเวณหน้าห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ