กิจกรรม

21 ตุลาคม 2565 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการชุด "มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์" และ "ประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์" ในรูปแบบ E-Exhibition บริเวณตึกกลม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 64 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565

นอกจากนี้ หน่วยจดหมายเหตุฯ ยังจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลชุด “คุณรู้จักคณะวิทย์ดีแค่ไหน” เพื่อเป็นการกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของสถาบัน เป็นกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เพื่อสุ่มหาผู้โชคดีรับของรางวัล โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรม 166 ท่าน