หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2561

28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2561
นิทรรศการ “หนังสือของพ่อ”
   
 
   
27 ตุลาคม 2561
คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ mASEANa เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
24 ตุลาคม 2561
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมพิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
16 กรกฎาคม 2561
ร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
22 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม
   
 
   
4 เมษายน 2561
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
   
 
   
6 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการฯ AUN-QA ระดับอาเซียน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์
   
 
   
27 มกราคม 2561
ต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567