กิจกรรม

        24 ตุลาคม 2561 : ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ 60 ปี นำโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และบุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธี