ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2558

21 ตุลาคม 2558
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 57
   
 
   
3 สิงหาคม 2558
แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2558
   
 
   
15 กรกฎาคม 2558
ทำบุญครบรอบ 96 ปี อาจารย์สตางค์
   
 
   
3 กรกฎาคม 2558
นักศึกษาจาก University of North Texas เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
   
 
   
9 มีนาคม 2558
พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
26 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
10 กุมภาพันธ์ 2558
ตัวแทนจากบริษัท SGI เข้าเยี่ยมชมและดูงานของห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567