กิจกรรม

        9 มีนาคม 2558 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และการตกแต่งทัศนียภาพโดยรอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณระหว่างอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง