กิจกรรม

        15 กรกฎาคม 2558 : บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี "อาจารย์สตางค์" ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 96 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล