หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2563

16 พฤศจิกายน 2563
คณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
02 พฤศจิกายน 2563
จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ชุด ราชวงศ์จักรีกับคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
21 ตุลาคม 2563
จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี
   
 
   
07 สิงหาคม 2563
โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๓
   
 
   
15 กรกฎาคม 2563
ครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ 101 ของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567