ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2557

   
   
15 ธันวาคม 2557
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณะนักศึกษาจาก School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung, Indonesia เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
15 ตุลาคม 2557
ให้การต้อนรับนักศึกษาและนักวิจัยจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
   
 
   
2 กันยายน 2557
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สมาชิกใหม่จากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการทำงานของห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

27 สิงหาคม 2557
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ Open House 2014

   
 
   
25 กรกฎาคม 2557
สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4
   
 
   
24 กรกฎาคม 2557
นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุด
   
 
   
9 กรกฎาคม 2557
พิธีทำบุญครบรอบ "95 ปี อาจารย์สตางค์"
   
 
   
1-8 กรกฎาคม 2557
นิทรรศการ "อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
4 เมษายน 2557
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด
   
 
   
25 มีนาคม 2557
คณะครู บรรณารักษ์ และนักประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมห้องสมุด
   
 
   
26 กุมภาพันธ์ 2557
นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 
   
18 กุมภาพันธ์ 2557
คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
22 มกราคม 2557
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 มกราคม 2557
อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564