กิจกรรม

        27 สิงหาคม 2557 : ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 300 คน ในกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ Open House 2014