กิจกรรม

        9 กรกฎาคม 2557 : บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ "95 ปี อาจารย์สตางค์" ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์