กิจกรรม

        15 ธันวาคม 2557 : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณะนักศึกษาจาก School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung, Indonesia เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข