กิจกรรม

       22 มกราคม 2557 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณ์ฑสตางค์ มงคลสุข