กิจกรรม

        1-8 กรกฎาคม 2557 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ "อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ