กิจกรรม

        15 ตุลาคม 2557 : นักศึกษาและนักวิจัยจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์