กิจกรรม

21 มกราคม 2557 : อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข