กิจกรรม

        25 มีนาคม 2557 : คณะครู บรรณารักษ์ และนักประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข